Nätverksträffar
Kostnad medlemmar Settlementförbundet 0 kr, övriga 795 kr.

Nätverket: Chefer och strateger

Datum: Nytt datum kommer i höst

Nätverket: Unga med funktionsvariationer
Jobbar du med unga med funktionsvariationer i öppen fritidsverksamhet? Då är det här nätverket för dig. Här kan du träffa andra fritidsledare, verksamhetsledare och personal för att utbyta idéer, erfarenheter och knyta meningsfulla kontakter.

Datum: 27 september (10:00-15:30)
Plats: Grafikvägen 11 (Fritidsförbundets kansli)

Nätverket: Fritidsledare
Vi har sedan 2016 haft en Tankesmedja med fritidsledare från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Vi har träffats ett par gånger och utbytt erfarenheter och diskuterat aktuella ämnen. Nu bjuder vi in fler till detta nätverk. Är du intresserad så klicka på anmälan och skicka iväg ett mejl med kontaktuppgifter så tar vi kontakt med er.

Nytt datum kommer i höst
Plats: Stockholm

Nätverket: HBTQIA+
Detta nätverk är för fritidsledare samt ledare i öppen fritidsverksamhet, som arbetar i verksamheter för unga HBTQIA+ personer eller som arbetar inkluderande med fokus på målgruppen.

Under träffarna kommer vi att fördjupa oss i hur vi kan bli bättre på att nå dessa ungdomar, hålla oss uppdaterade kring de senaste undersökningar, se till hur det ser ut i Europa kring frågan samt lära oss av varandra och breda våra nätverk.
Tillsammans ser vi över möjligheterna att arbeta med ungdomarna tillsammans kring kommande projekt och andra samarbeten.

Nytt datum kommer i höst
Plats: Stockholm

Anmälan Chefsnätverk
Anmälan Funktionsvariationer
Anmälan fritidsledarnätverk
Anmälan HBTIQA+