Nätverksträffar
Kostnad medlemmar Settlementförbundet 0 kr, övriga 795 kr.

Nätverket: Chefer och strateger

Nätverket har varit igång sedan 2017.
En dag för att få tid att reflektera och erfarenhetsutbyte med andra chefer och strateger.
Inför träffen kontaktar vi er som har deltagit i tidigare nätverk för att samordna frågorna. Vid behov bjuds sakkunniga.

Samordnare: Staffan Lindqvist och Lisa Ingestad SSF
Datum: 5 december, kl 10.00-15.30
Plats: Grafikvägen 11 (Settlementförbundets kansli), Stockholm (T-bana Gullmarsplan)

Nätverket: Unga med funktionsvariationer
Jobbar du med unga med funktionsvariationer i öppen fritidsverksamhet? Då är det här nätverket för dig. Här kan du träffa andra fritidsledare, verksamhetsledare och personal för att utbyta idéer, erfarenheter och knyta meningsfulla kontakter.

Samordnare: Frida Dahlberg Fritidsförbundet
Datum: Nytt datum för 2020 kommer inom kort.
Plats: Grafikvägen 11 (Fritidsförbundets kansli)

Fritidsledarnas Tankesmedja
Vi har sedan 2016 haft en Tankesmedja med fritidsledare från Skellefteå i norr till Malmö i söder.
Vi har träffats ett par gånger och utbytt erfarenheter och diskuterat aktuella ämnen.
Nu bjuder vi in fler till detta nätverk.
Är du intresserad så klicka på anmälan och skicka iväg ett mejl med kontaktuppgifter så tar vi kontakt med er.

Samordnare: Anna Fredriksson FYR och Lisa Ingestad SSF
Datum: Nytt datum för 2020 kommer inom kort.
Plats: Grafikvägen 11 (Settlementförbundets kansli), Stockholm (T-bana Gullmarsplan)

Nätverket för områdesarbete
Allt fler arbetar utifrån områdets behov och förutsättningar.
Utmaningar och problemlösning är en del av vardagsarbetet för en områdesinriktad fritidsledare eller verksamhetsledare/chef.
Nätverket är till för att få möjlighet att utbyta erfarenheter. Men också ge möjligheter att ha utbyten och ringa in utvecklingsbehov.

Samordnare: Said Mekahal Allaktivitetshusen i Malmö och Lisa Ingestad SSF
Datum: 14 november, kl 10.00 – 15.30
Plats: Grafikvägen 11 (Settlementförbundets kansli), Stockholm (T-bana Gullmarsplan)

Nätverket: HBTQIA+
Detta nätverk är för fritidsledare samt ledare i öppen fritidsverksamhet, som arbetar i verksamheter för unga HBTQIA+ personer eller som arbetar inkluderande med fokus på målgruppen.

Under träffarna kommer vi att fördjupa oss i hur vi kan bli bättre på att nå dessa ungdomar, hålla oss uppdaterade kring de senaste undersökningar, se till hur det ser ut i Europa kring frågan samt lära oss av varandra och breda våra nätverk.
Tillsammans ser vi över möjligheterna att arbeta med ungdomarna tillsammans kring kommande projekt och andra samarbeten.

Nytt datum kommer i höst
Plats: Stockholm

Anmälan Chefer & Strateger
Anmälan Funktionsvariationer
Anmälan Tankesmedjan
Anmälan Områdesarbete