Medlemskap i Svenska Settlementförbundet

Mer om Svenska Settlementförbundets (SSF) verksamhet Läs här –>

  • Idéburen mötesplats
  • Kommunala mötesplatser och enheter för öppen fritidsverksamhet
  • Områdesverksamheter, kommunala så väl som idéburna

Medlemskap för idéburna mötesplatser och områdesverksamheter
Medlem är en mötesplats som drivs av en idéburen organisation. Här finns möjlighet att få del av det statliga organisationsstödet till idéburna verksamheter för unga.
För mer information eller ansökan om medlemskap kontakta kansli@settlementforbundet.se

Medlemskap (associerat) för mötesplatser och områdesverksamheter med flera
Associerad medlem är ett verksamhetsställe, centralt kontor eller liknande enhet. Det går att ansluta en hel organisation, förvaltning eller motsvarande.
Avgifterna avser årsavgifter.
Grundavgift 4 995 kr
Reducerad avgift 2 795 kr
Associerad medlem som har en omslutning som är mindre än 1,2 miljoner kr (inklusive personal- och lokalkostnader)
För mer information eller ansökan om medlemskap kontakta kansli@settlementforbundet.se

Avgiftsbefrielse 0 kr
Associerad medlem som har en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som understiger 200 000 kr.
Vid reducerad eller avgiftsbefrielse kontakta kansli@settlementforbundet.se

Foto från fritidsgården Kulan. Lidingö, Stockholm.