Tillsammans med Fritidsförbundet  presenterar vi metoder i att möta målgruppen unga med funktionsvariation som använder sig av sociala medier.

Kursen ger dig kunskap i att stärka ungdomar med funktionsvariation att använda medier på ett sätt som ökar deras möjligheter och ge dem bättre förutsättningar att delta på lika villkor.

Under dagen kommer med olika metoder och med bland annat källkritik.

Alla deltagare får med sig en samtalskortlek som går att använda för att få aktiva samtal med målgruppen.

Kursen vänder sig till dig som möter unga med funktionsvariation i ditt arbete.

Datum
14 november 2019

Tid
10.00-16.00

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Kursavgift
Medlemmar 2 550 kr Övriga 2 975 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlementforbundet.se

Anmälan