Ungas möjligheter främjas när social hållbarhet stärks.

Tillit och förtroende ger grund för empowerment och är angeläget i våra områden.

Det är den lokala innebörden av Social hållbarhet. Vi lyfter framgångsrika strategier för en meningsfull fritid, ökad lokal trygghet och hur verksamheten kan stärka ungas nätverksbyggande och kamratrelationer. Utifrån aktuella studier ges en ökad förståelse kring förutsättningarna att möta olika målgruppers behov.

Kursen ger verktyg för att kartlägga, ta fram handlingsplaner och genomföra aktiviteter som stärker områdets identitet och sammanhållning. Vi diskuterar också hur fritidsledaren kan arbeta med destruktiva gäng och vikten av samverkan.

Datum
6 november 2019

Tid
10.00-16.00

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Kursledare
Lisa Ingestad

Kursavgift
Medlemmar  2 550 kr  Övriga  2 975 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlementforbundet.se

Anmälan