Kursens syfte är att öka kunskapen om och ge verktyg för att effektivt motverka förekomsten av maktlekar.

Vilka utför maktlekar, hur påverkar utövandet våra besökare, vad riskerar den som inte deltar och varför är det viktigt att vi reagerar direkt?
Utbildningen består av föreläsning, exempel, diskussioner och övningar. Syftet är att öka kunskapen om och ge verktyg för att effektivt motverka förekomsten av maktlekar. Vilka utför maktlekar, hur påverkar utövandet våra besökare, vad riskerar den som inte deltar och varför är det viktigt att vi reagerar direkt? I kursen får vi även bekanta oss med arbetsmaterialet ”Vem gör maktlekar”.

Utbildningen vänder sig till både fritidsledare och ungdomsledare.
Utbildningen bygger på det internationella projektet The Goose project och hålls av Jonas Kristiansson, socialpedagog och fritidsledare samt Carl Albin Rahlenius, fritidsledare.

Datum
13 september 2019

Tid
10.00-16.00

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Målgrupp Vi vänder oss till både fritidsledare och ungdomsledare i kommunala och ideella verksamheter.

Kursledare Jonas Kristiansson, socialpedagog och fritidsledare samt Carl Albin Rahlenius, fritidsledare.

Kursavgift
Medlemmar 3 450kr. Övriga 3 975 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlementforbundet.se

Anmälan