Det är lättare att dela än att granska fakta på nätet. Många nyheter som idag sprids som fakta har ingen anknytning till verkligheten eller är förvrängda budskap för att väcka debatt.

Unga och vuxna delar på nätet för att det berör, men lägger inte tid på att granska innan man trycker på delaknappen. Det får förödande konsekvenser för många unga och även vuxna.

På den här kursen får du kunskap om och utmaningen att jobba med källkritik på nätet. Vi provar oss fram med beprövade metoder. Vårt fokus är att stödja unga att vara kritiska innan de delar eller sprider budskap i sociala kanaler. Metoderna använda i den egna verksamheten. Vi använder oss av material från No Hate, Statens medieråd,  MUCF samt material från arvsfondsprojektet Projekt ID.

Datum
17 okt 2019

Tid
10.00-16.00

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Kursavgift
Medlemmar  2 550 kr  Övriga  2 975 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlementforbundet.se

Anmälan