Grundkurs – Ledare i öppen verksamhet

Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Under kursens första del läggs en grund för de vidare studierna. I början ägnas tid för att gruppen ska komma samman, alla får presentera sig och lyfta sina förväntningar. Kursledarna tydliggör syften med kursen och presenterar upplägget. Kursledarna går även igenom de metoder och det processinriktade arbetssätt som kommer att användas.

Grund 2

Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Fokus speciellt på demokratiska behörighetsprocesser och det främjande förhållningssättet. Arbetet med ledarskap fortsätter och fördjupas med mobilisering och konflikthantering.Kursen belyser betydelsen av det sociala könet och vikten av att arbeta genusmedvetet som ledare.Under den andra delen lyfts även frågan om inkludering – hur inkluderar eller exkluderar vi? Här kopplas diskrimineringslagstiftningen till begreppet mångfald.

Steg 2A, tisdag-torsdag 19–21 november

Steg 2B, tisdag-torsdag 10–12 december

Kursavgift Medlem  9 900kr. Övriga 11 150kr.
Resa och logi ingår ej

Anmälan