Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, på arbetsplatsen, i föreningen och i det offentliga rummet.

Första hjälpare till psykisk hälsa räddar liv precis som HLR!

I kursen får du lära dig de vanligaste psykiatriska tillstånden som hjälper dig att upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt.

Programmet kommer ursprungligen från Australien (MHFA) och har utvärderats vetenskapligt och används nu i 21 länder världen över. Den svenska utbildningen är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP.

Datum
15 november 2019

Tid
10.00-16.00

Plats
Grafikvägen 11, Stockholm

Kursledare
Birgitta Geijer – certifierad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare samt Master i psykologi.

Kursavgift
Medlemmar  3 450kr. Övriga 3 975 kr

Anmälan och upplysningar
kansli@settlementforbundet.se

Anmälan