Kursinformation

Samtliga kurser, om inget annat anges, äger rum på Grafikvägen 11, Stockholm. Fika ingår men inte lunch. I kvarteret finns flera bra lunchställen.

Vi tillämpar “först till kvarn…“  för kurser med stort söktryck. Kurspriserna är lägre för medlemmar i Svenska Settlementförbundet (Fritidsförbundet, FYR) Anmälan är bindande.

Återtas kursanmälan senast en vecka före kursstart debiteras administrationsavgift med 20% av kursavgiften. Om anmälan återtas senare än en vecka debiteras hela kursavgiften. Kurspriserna varierar på grund av interna och externa kursledare.
Settlementförbundet är momsbefriat.

Samtliga våra kurser kan beställas för utbildning lokalt!

Att träffas och gå utbildning på hemmaplan ger en gemensam kunskapsgrund för personalen och är kostnadseffektiv. Man slipper då res- och boendekostnader för deltagarna plus att beställaren kan bjuda in närliggande kommuner till kursen för att på det sättet sprida kostnaden.

Det är också möjligt att ”skräddarsy” kurspaket, dvs kombinera olika kurser för att sedan eventuellt låta ”paketet” utmynna i en handlingsplan.

Samtliga våra kurser går att beställa lokalt och vi är även öppna för att skapa nya kurser för att möta just era kunskapsbehov.

Kontakta oss för diskussion och kostnadsförslag.

Kontakt Staffan Lindqvist  Telefon: 070-689 0724
E-post: staffan.lindqvist@settlementforbundet.se