för ungas möjligheter och ökad tryggheten i området

Kursen ger dig verktyg i att tillsammans med olika aktörer i bostadsområdet förbättra ungas möjligheter. Vi lyfter framgångsrika strategier för ökad lokal trygghet och hur du kan stärka ungas nätverksbyggande och kamratrelationer.

Vi diskuterar hur fritidsledaren kan arbeta med destruktiva gäng och vikten av samverkan. I kursen ingår ett studiehäfte med verktyg och metoder för strukturerat områdesarbete.

Anmälan

Datum 3 april.

Kursavgift Medlemmar 1 795 kr. Övriga 2 295 kr.

Kursledare Lisa Ingestad.

Anmälan snarast

Kontakt kansli@settlementforbundet.se