Ungas livsvillkor, i synnerhet tjejernas, utarmas. Särskilt i utanförskapsområden men även på andra håll är mötesplatsen oftast en arena för pojkar. Hur når vi tjejer som inte finns representerade på den fria tiden? Kan arbetsmetoder utifrån tjej- och killgrupper vara effektivt för att stärka och inkludera fler tjejer i den öppna fritidsverksamheten?

Kursen ger konkreta metoder och förståelse och kunskap i hur ledare kan möta, inkludera och stärka tjejer som inte finns representerade på den fria tiden.

Datum 22 mars.

Plats Grafikvägen 11, Stockholm.

Kursavgift Medlemmar 1 995 kr. Övriga 2 495 kr.

Kursledare Marwa Chebil.

Anmälan senast 5 mars.

Kontakt kansli@settlementforbundet.se

Anmälan