Kursens syfte är att öka kunskapen om och ge verktyg för att effektivt motverka förekomsten av maktlekar. Vilka utför maktlekar, hur påverkar utövandet våra besökare, vad riskerar den som inte deltar och varför är det viktigt att vi reagerar direkt?

Utbildningen består av föreläsning, exempel, diskussioner och övningar. Syftet är att öka kunskapen om och ge verktyg för att effektivt motverka förekomsten av maktlekar. Vilka utför maktlekar, hur påverkar utövandet våra besökare, vad riskerar den som inte deltar och varför är det viktigt att vi reagerar direkt? I kursen får vi även bekanta oss med arbetsmaterialet ”Vem gör maktlekar”.

Kursen är en heldag och lämpar sig för ca 10-30 personer då utrymme behövs för vissa övningar, men kan till viss del anpassas utifrån önskemål. Utbildningen vänder sig till både fritidsledare och ungdomsledare.

Utbildningen bygger på det internationella projektet The Goose project och hålls av Jonas Kristiansson, socialpedagog och fritidsledare samt CarlAlbin Rahlenius, fritidsledare.

När: 5 april 2019
Sista anmälningsdatum: 27 mars

Var: Grafikvägen 11 Stockholm (Gullmarsplan)

Målgrupp Vi vänder oss till både fritidsledare och ungdomsledare i kommunala och ideella verksamheter.

Kursledare Jonas Kristiansson, socialpedagog och fritidsledare samt Carl Albin Rahlenius, fritidsledare.

Kursavgift Medlemmar 1 995 kr. Övriga 2 495 kr.

Kontakt och upplysningar kansli@settlementforbundet.se