IFS Nyhetsbrev 2019 nr:1
För hjälp med internationella kontakter, nätverk och volontärtjänst kontakta:

Staffan Lindqvist
staffan.lindqvist@settlementforbundet.se
070-689 07 24

eller

Frida Dahlberg
frida.dahlberg@fritidsforbundet.se
073-723 07 27