Unga inom SSF:s medlemmars verksamheter kan söka bidrag för satsningar som lyfter området för unga och för boende.
Det kan vara ett lokalt intressenätverk, kulturaktiviteter, event eller något annat som lyfter området.
Beviljade projekt publiceras på hemsidan och medverkande unga får diplom för sin insats.

Mejla ansökan till:
kansli@settlementforbundet.se

Mejla ansökan till:
info@settlementforbundet.se