Start2019-03-13T10:41:54+00:00
Studieresa till New York
Ung. Fri. Tid. 2018
Validering av ledare i öppen verksamhet
Nyhetsbrev

NÄTVERK FÖR CHEFER

FREDAGEN DEN 17 MAJ I STOCKHOLM

STUDIERESA TILL NEW YORK

Res med oss till New York och möt eldsjälar
som arbetar med unga och äldre (4-9 november)

KURSER OCH KONFERENSER

Läs om aktuella och återkommande kurser och konferenser

UNG FRI TID 2018

Ladda ner presentationer och PowerPoints

Aktuellt

Ungas röst stärks när öppen fritidsverksamhet agerar…

Ungas röst stärks när öppen fritidsverksamhet agerar för social hållbarhet i det lokala samhällsbygget Betydelsen och intresset för den öppna fritidsverksamheten ökar när det kommunala och nationella politiska arbetet stärks för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Framför allt handlar det om social hållbar utveckling. FN uppmanar medlemsstaterna att verka för att inkludera unga i beslutsfattandet på alla nivåer för att just stärka social hållbarhet.

24 oktober 2018|

Ett val som handlar om vi och dom…

Ett val som handlar om vi och dom… …om de ungdomar som är utanför, om stigmatiserade förorter, om våld och kriminalitet. Om de ungdomar som är innanför men som allt mer oroar sig för klimatförändringar och miljöhot. Många oroar sig också för skolstarten, mobbing, att inte bli accepterad och så vidare.

27 augusti 2018|
Se fler Aktuella nyheter

Omvärld

Fältkuratorer finns där ungdomarna är

Sedan i september 2018 har tre fältkuratorer varit i tjänst på Lidingö. Uppdraget är att ge råd och stöd till barn, ungdomar och även föräldrar. Fältkuratorerna samverkar med olika verksamheter, till exempel polis och nattvandrande föräldrar och rör sig i miljöer där ungdomar vistas.

8 januari 2019|

50 miljoner kronor till fritidsverksamheten

50 miljoner kronor till fritidsverksamheten Utökade öppettider och mer kvalitet i verksamheten – det är målet med regeringens satsning på totalt 50 miljoner kronor. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag att fördela medlen och följa upp satsningen.

20 november 2018|
Se alla Omvärldsnyheter