Medlemskap

Medlemskap2019-01-08T08:59:35+00:00

Medlemskap i Svenska Settlementförbundet

Avgifterna avser årsavgifter.

Grundavgift 4 995 kr

Medlem är ett verksamhetsställe, centralt kontor eller liknande enhet. Det går att ansluta en hel organisation, förvaltning eller motsvarande.

Reducerad avgift 2 795 kr

Associerad medlem som har en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som är mindre än 1,2 miljoner kr.

Avgiftsbefrielse 0 kr

Associerad medlem som har en omslutning (inklusive personal- och lokalkostnader) som understiger 200 000 kr.

Vid reducerad eller avgiftsbefrielse kontakta kansli@settlementforbundet.se

Ansök om medlemskap här >

Foto från fritidsgården Kulan. Lidingö, Stockholm.