Start2018-10-03T13:24:50+00:00
Studieresa till New York
Ung. Fri. Tid. 2018
Validering av ledare i öppen verksamhet

UNG FRI TID 2018

Ladda ner presentationer och PowerPoints

KURSER OCH KONFERENSER

Läs om aktuella och återkommande kurser och konferenser

STUDIERESA TILL NEW YORK

Res med oss till New York och möt eldsjälar
som arbetar med unga och äldre (Höst 2019)

Aktuellt

Vad är det som händer?!

Vad är det som händer?! Vi får många frågor om vad som händer… Kort och gott vi har haft en omorganisation. 2015 delades verksamheten i Fritidsforum upp i två organisationer.

21 februari 2019|

Ungas röst stärks när öppen fritidsverksamhet agerar…

Ungas röst stärks när öppen fritidsverksamhet agerar för social hållbarhet i det lokala samhällsbygget Betydelsen och intresset för den öppna fritidsverksamheten ökar när det kommunala och nationella politiska arbetet stärks för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Framför allt handlar det om social hållbar utveckling. FN uppmanar medlemsstaterna att verka för att inkludera unga i beslutsfattandet på alla nivåer för att just stärka social hållbarhet.

24 oktober 2018|
Se fler Aktuella nyheter

Omvärld

Fältkuratorer finns där ungdomarna är

Sedan i september 2018 har tre fältkuratorer varit i tjänst på Lidingö. Uppdraget är att ge råd och stöd till barn, ungdomar och även föräldrar. Fältkuratorerna samverkar med olika verksamheter, till exempel polis och nattvandrande föräldrar och rör sig i miljöer där ungdomar vistas.

8 januari 2019|

50 miljoner kronor till fritidsverksamheten

50 miljoner kronor till fritidsverksamheten Utökade öppettider och mer kvalitet i verksamheten – det är målet med regeringens satsning på totalt 50 miljoner kronor. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag att fördela medlen och följa upp satsningen.

20 november 2018|
Se alla Omvärldsnyheter